woensdag 26 september 2012

Big data en privacy

Heb net een bijzonder goed paper gelezen: Omer Tene, Jules Polonetsky, Big data for all: privacy and user control in the age of analytics

In dit paper wordt bestudeerd hoe de belangen van privacy en machtsevenwicht tussen individuen en organisaties op een goeie manier bevorderd kunnen worden zonder te conflicteren met de economische en innovatieve voordelen van big data. Big data leidt immers tot efficiƫntere bedrijfsvoering, kennis over bijvoorbeeld gezondheid en medicijnen, effectieve wetshandhaving en veiligheidsbeleid enzovoort. Dergelijke voordelen worden behaald door het verzamelen en creatief koppelen van data, terwijl het privacybeleid nog uitgaat van minimalisatie en doelbinding van gegevensverzameling.

De auteurs pleiten voor flexibele, risicogebaseerde, interpretatie van privacybeschermingsregels. Belangrijker nog is hun pleidooi voor zodanige technische en juridische innovatie, dat individuele burgers/consumenten direct voordeel krijgen van dataverzameling.

Zonder individuen eigenaar te maken van persoonsgegevens, maar wel door organisaties en bedrijven te verplichten persoonsgegevens beschikbaar te stellen in bruikbare vorm, aan betrokken individuen, worden gegevens nuttig voor burgers. Bovendien stimuleert het innovatie, de ontwikkeling van allerlei apps, en het verbetert welvaart en welzijn (waar die apps voor gebruikt worden).

Voor herstel van het machtsevenwicht tussen bedrijven, organisaties en overheden enerzijds en individuele burgers anderzijds, zou het goed zijn om de verplichting te introduceren besluitvormingscriteria te openbaren. Niet de algoritmen maar enkel de factoren in die algoritmen, waarop beslissingen over individuen worden gebaseerd, zouden bekend moeten zijn. Rechtvaardigheid en eerlijk proces veronderstellen dat individuen weten op welke gronden besluiten worden genomen die van invloed zijn op hun leven, hun kansen en hun rechten. Niet de technologie maar politiek en recht moeten bepalen welke criteria legitiem zijn voor het maken van onderscheid tussen mensen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten