vrijdag 2 december 2016

Het wantrouwen van democratenDemocraten vertrouwen op systemen, populisten op een persoon. Wij (democraten) denken dat je procedures, instituties en burgerrechten nodig hebt om te zorgen voor eerlijk en goed bestuur. Uitgekiende verkiezingsprocedures en voorwaarden voor wetgeving; onafhankelijke rechtspraak, een proportioneel volksvertegenwoordigend parlement, een regering die zich verantwoordt, vrije media die zich aan journalistieke codes binden; privacy en uitingsvrijheid voor iedereen ongeacht ras, geslacht of een ander irrelevant onderscheid. We stellen ons vertrouwen nooit in een enkele persoon of partij omdat we veel van debat, verschillende perspectieven en kritisch onderzoek verwachten. Bovendien willen we macht beteugelen, machtsconcentratie voorkómen want macht corrumpeert. Het veroorzaakt tunnelvisie doordat er te weinig tegengeluid klinkt. Het ondergraaft integriteit doordat het allerlei persoonlijke verleidingen met zich meebrengt. Het verblindt doordat iemand die zich niet hoeft te verantwoorden gaat geloven dat hij alles goed doet en dat hij de macht verdient.
Democraten wantrouwen macht, en bouwen daarom een systeem van checks & balances, van bevoegdheden en tegenwicht.
Populisten hebben juist geen vertrouwen in een abstract systeem waarvan ze de vruchten niet plukken. Ze zoeken naar iemand die hen begrijpt en die de capaciteiten heeft om hun belangen te behartigen. Niet één van hen maar juist een uitvergroting van hen, een vader of held, iemand waar je tegen op kan kijken. Alleen zo’n figuur zal in staat zijn het Kwaad te bestrijden. Het is niet precies duidelijk wat het Kwaad is, wat de oorzaak is van onzekerheid en onbegrijpelijkheid en onveiligheid en verlies van alles wat vertrouwd en warm en knus was. Misschien is het het systeem, misschien is het de elite, misschien zijn het de buitenlanders of de hippies of multinationals. Juist daarom zoeken populisten naar iemand die hen herkent en erkent en die belooft hen te beschermen.

Grappig dat we in Den Haag nog steeds denken dat populisten geen vertrouwen hebben, terwijl ze volgens mij zó blind vertrouwen dat het onnozel wordt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten