donderdag 29 december 2016

Wat je zegt ben je zelfHet verbaast me al jaren hoe iedereen voor zoete koek aanneemt dat populisten precies weten wat een goeie moslim is, beter dan moslims zelf. Zoals de PVV islam beschrijft, doet wel een beetje denken aan de beschrijving van de grote boze wolf in sprookjes – daar zal de gemiddelde bioloog ook moeite mee hebben.

Nou leent de islam zich ook wel voor een demonische weergave. Niet alleen houden de meeste moslims ijverig hun mond dicht als het over hun geloof of cultuur gaat. Sommige, nogal zichtbare, geloofsrichtingen zijn totaal tegengesteld aan moderne westerse normen, waarden en gebruiken. Tegen gelijkheid, tegen democratische verantwoording, tegen universele mensenrechten, tegen vrijheid van geloofsovertuiging en tegen uitingsvrijheid, voor barbaarse lijfstraffen, tegen rente en tegen afbeeldingen. Kortom, tegen de liberale rechtsstaat en kapitalistische markteconomie. In bepaalde gevallen gaat het zo ver dat het fascistisch te noemen is: de hiërarchische onderverdeling van soorten mensen, elke vorm van kritiek of tegenspraak bestempelen als volksverraad of terrorisme, en het verwerpen van alle instituties waaruit een rechtsstaat bestaat ten gunste van een almachtige en alwetende leider: god, zijn profeet, of degene die de gemeenschap personifiëert.

Grappig genoeg lijkt het wel een spiegelbeeld van onze eigen rechts-extremistische populisten. Die hebben toch ook een broertje dood aan allerlei ‘elitaire’ kunst en cartoons, die richten ook voortdurend grove bedreigingen aan het adres van tegenstanders en steken gebedshuizen in brand, die vertalen ‘oppositie’ al snel als volksverraad (“ga terug naar je eigen land” en “elite die niet naar het volk luistert”) en stellen vast dat wie het niet met hen eens is, wie zwarte piet graag paars wil, wie vluchtelingen wil opvangen of wie blij is met multiculturaliteit, er niet bij hoort en dus geen recht van spreken heeft. Populisten zijn tegen gelijkheid – alleen het volk is gelijk en daar word je in geboren.
Het volk is soeverein en er gaat niks boven het volk. Instituties als een meer-partijen-parlement, onafhankelijke rechtspraak, vrije pers, universele mensenrechten, internationale verdragen, ontregelende kunst, kritische wetenschap, bestuurlijke verantwoordelijkheid, tolerantie en privacy, algemeen kiesrecht, zijn knettergek. Het is knettergek om de volkswil te beperken.

De volkswil is wel wat lastig te kennen als de elite en moslims niet mee mogen doen. Je moet dan eigenlijk eerst vaststellen wie er wel en wie er niet meetellen in het bepalen van de volkswil. En als afwijkende meningen verdacht zijn, hoe weet je dan wat de heersende mening is? Daarvoor heb je een alwetende leider nodig, een aanvoerder, iemand die gewoon zegt wat we allemaal denken.

De tegenstrijdigheden zitten diep in het populisme/fascisme ingebakken. Een soeverein volk dat zich onvoorwaardelijk aan een leider uitlevert. Het opeisen van rechten terwijl je geen recht erkent. Streven naar vrijheid door onderdrukking van kritiek. Hopen op welvaart en voorspoed zonder geloof in wetenschap, creativiteit of verandering.

Wat is er dan logischer dan alles wat er mis is te externaliseren, op een vijand te projecteren? Als je een islam maakt die er precies zo uit ziet als je eigen innerlijke demon, hoef je niet aan jezelf te twijfelen. Je kan alles wat je niet wil zien gewoon buitensluiten, weghouden, tegenhouden. Muren om de grenzen heen, iedereen die niet gezellig mee wil doen pleurt maar op. En iedere elitaire niggerlover die er politiek correct anders over denkt is een naïeve of arrogante Gutmensch die heel oneerlijk meer solidair is met terroristische moslims dan met de eigen behoeftigen. Dat is volksverraad.

PVV en islam, ze blijken identiek. Als ze nou gewoon elkaar het leven zuur maken, zou hun ballonnetje dan gewoon vanzelf leeglopen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten