zondag 26 november 2017

PolitieRacistische politie is corrupte politie. Het is machtsmisbruik als de politie mensen lastig valt enkel en alleen omdat ze een ‘verdacht’ uiterlijk hebben. Racisme leidt tot vertekende waarneming en dat kan tot vertekening van de waarheid leiden: liegen. Racisme leidt tot selectieve interpretatie van bewijzen en tot vooringenomen redeneringen. Het gaat ten koste van objectiviteit en neutraliteit. Een racistische politie dient niet het algemeen belang maar vooral het belang van een specifieke groep, en ondermijnt daarmee de democratie.
Seksistische politie is domme politie. Seksisme leidt tot selectieve blindheid en onderbenutting van de kwaliteiten van mensen. Het leidt tot suggestieve vragen en niet-passende onderzoeksmethoden.

Het is in mijn belang, als Nederlands burger (toevallig van het geprivileerde type), dat we een integere en doelmatige politie hebben. Dat betekent een diverse en open politie, die grondrechten respecteert – ook van eigen personeel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten