zondag 3 december 2017

Karen Armstrong, The case for godAlweer een erg fijn boek van Armstrong, die erudiet en met groot menselijk inzicht uitlegt waar fundamentalisme vandaan komt en hoe zich dat verhoudt tot ‘oorspronkelijke’ religie. Ze beschrijft het vooral als een defensieve reactie op bedreigingen als de Verlichting met z’n secularisme (de evangelicals) of geopolitieke onderdrukking (extremistische zionisten en islamfundamentalisme). Fundamentalisten hebben de neiging om religieuze teksten niet alleen heel letterlijk te nemen, maar vooral heel selectief. Ze zetten zich agressief en uiteindelijk meestal zelfs gewelddadig af tegen iedereen die niet hetzelfde gelooft als zijzelf.
Armstrong besteedt bijna een heel hoofdstuk aan het fundamentalistische atheisme van types als Dawkins. Ik had eigenlijk nog niet eerder zo uitgesproken begrepen wat mijn eigen weerzin tegen dat soort atheisme is, al heb ik wel eens heftig beargumenteerd dat Dawkins gewoon een hedendaagse missionaris is die zijn denkbeelden aan de hele wereld op wil leggen.

De enige uitweg zal toch echt gewetensvrijheid, godsdienstvrijheid, tolerantie en belangstelling voor andere religies zijn. Armstrong laat opnieuw zien dat gelovigen van allerlei godsdiensten honderden jaren geleden al graag de dialoog met anderen aangingen, en dat de kerk van oudsher helemaal niet anti-wetenschap was, omdat hun eigen gods- mens- en wereldbeelden daardoor verrijkt werden.

Wat ze in dit boek heel nadrukkelijk uitlegt is dat religie meer een kwestie van actieve zorg voor naasten, en van gezamenlijke rituelen, is dan van individuele mentale processen. En natuurlijk dat religie veel meer verwantschap heeft met kunst, muziek, natuur en liefde dan met wetenschap en ratio. Dat zou een open deur moeten zijn, maar het verhaal in dit boek is vooral dat mensen sinds de Verlichting hebben geprobeerd ‘het bestaan van’ god te ‘bewijzen’ in plaats van god te ervaren, of te vermoeden. Armstrong komt voortdurend terug op het enorme belang van niet-weten. God is principieel onbekend en onkenbaar en pas als je dat door krijgt, kan je geloven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten