vrijdag 19 mei 2017

Strenger straffenOp één en dezelfde dag laten Rutte en Zijlstra weten dat iemand pas schuldig is als schuld bewezen is, en biecht Teeven op dat hij advocaten heeft tegengewerkt. Teeven is kennelijk niet erg integer; hij heeft zijn positie als staatssecretaris voor het landsbelang misbruikt om zijn kleine politieke gelijk te halen.

Het plaatje van de VVD wordt steeds duidelijker. Integriteit, wettigheid en conformiteit zijn bij die partij synoniemen.
Voor de rest van de wereld gaat strafrecht over wettigheid. Alleen als je de wet ernstig hebt overtreden, en als dat wordt bewezen in een eerlijk proces, waarin je je mag verdedigen en waarin je jouw versie van de gebeurtenissen mag geven, zal de Staat je veroordelen. Je loopt dan tegen de macht van de Staat aan en die zal je, namens heel Nederland, bestraffen.
Integriteit is een kwestie van moraliteit, van eerlijk zijn en altijd de belangen van anderen voorrang geven ten opzichte van je eigenbelang. Het is niet genoeg om de letter van de wet na te leven zodat je niet gepakt kan worden. Integriteit is een deugd, en hoe meer mensen integer zijn hoe beschaafder de samenleving.

Het probleem van Teeven is dat hij eigenlijk vindt dat burgers zich dienen te conformeren aan de normen van de VVD. Wie er anders over denkt, of zich afwijkend gedraagt, is verdacht. En voor Teeven is een verdenking genoeg om hard op te treden, zodat hij de samenleving kan beschermen tegen echte en vermeende gevaren. Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten: iemand die andere overtuigingen heeft zou zich wel eens gelegitimeerd kunnen voelen om macht, dwang of geweld te gebruiken.
In dat wereldbeeld is het recht er niet om iedere burger te beschermen tegen machtsmisbruik door de Staat, maar is het een slim instrument om ‘eigen volk’ te beschermen tegen alles en iedereen die anders zijn. Teeven heeft kennelijk geen vertrouwen in de politieke democratie, waarin tegenstellingen en conflicten gekanaliseerd worden zonder geweld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten