zondag 30 oktober 2016

Vertrouwen in de politiekEen vriend vraagt me of ik de politiek vertrouw. Daar hoef ik niet over na te denken: ja, want ik zou geen ambtenaar kunnen zijn als het niet zo was. Maar ik blijf er toch over door piekeren. Wat voor vertrouwen bedoelt hij? Gaat het over integriteit of kundigheid of eerlijkheid? Ik antwoord dat ik lang niet alle individuele politici vertrouw, maar gelukkig zijn er meer en die houden elkaar wel bij de les geloof ik. Ik vertrouw dus vooral op het systeem, op democratie waardoor allerlei verschillende ideeën en belangen en invalshoeken in discussie worden gebracht. En op vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, bescherming van privacy en onafhankelijke rechtspraak, zodat iedereen met macht wordt gecontroleerd en zich moet verantwoorden.
Wat bedoel ik eigenlijk met integriteit als het om ‘de politiek’ gaat? Politici kunnen zich voor heel verschillende belangen inzetten en dat kan allemaal legitiem zijn. Ik vertrouw erop dat hun persoonlijke belang niet overheerst en dat de meesten geen verborgen agenda hebben. Het partijbelang kan zwaar wegen uit tactische overwegingen: samen sta je sterker en een partij biedt goeie mogelijkheden om macht te verwerven zodat je invloed uit kan oefenen. Invloed om het ‘algemeen belang’ te dienen. En vooral ook: invloed om mee te mogen praten over wat het algemeen belang eigenlijk is. Iemand kan van mening zijn dat het algemeen belang is dat het land bestuurbaar is, of dat er recht heerst; het kan gaan om veiligheid of vooral om welvaart. En dan definiëren politici die waarden vanuit verschillende ideologieën ook nog eens heel verschillend: wat voor een conservatief ‘veiligheid’ is hoeft het niet voor een socialist te zijn. Laat staan dat ze hetzelfde zouden denken over de beste manier om veiligheid te krijgen – moet je er voor zorgen dat iedereen z’n deur stevig op slot doet, of gaat het om het beschermen van vrouwen tegen mishandeling?
Oneindig veel verschillende perspectieven, en praktisch is het niet mogelijk om daar voortdurend met z’n zestien miljoen over te delibereren. Dus laten we het aan honderdvijftig vertegenwoordigers over. Daar vertrouw ik wel op.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten