woensdag 20 mei 2015

TwijfelsAls puber was ik niet zozeer op zoek naar m’n identiteit, maar vooral naar de principes die voor mij heilig zouden zijn. Uiteraard gaat dat ook over identiteit, maar meer nog gaat het over simpele handvatten, morele richtsnoeren, die als vanzelf zouden leiden tot heldendom of heiligheid. Indien noodzakelijk natuurlijk, liever blijven we gewoon mens en laten we moed of opoffering zo lang mogelijk voor wat het is.

Helaas, het lukte niet om m’n hoogstpersoonlijke handleidingkje voor een goed leven samen te stellen, erger nog ik ontdekte dat dat nou juist principieel niet kan. De waarden die we hoog hebben, en waar we geen onderlinge rangorde voor kunnen aangeven, zijn vaak bijna synoniem maar soms botsen ze hevig. Ze zijn in ieder geval niet tegen elkaar af te wegen. Dat geldt zowel voor individuen, op psychologisch niveau, als voor de maatschappij op politiek niveau. Neem vrijheid en veiligheid, die impliceren elkaar en sluiten elkaar uit. Zonder veiligheid is er duidelijk geen vrijheid en ook andersom: onvrijheid is niet veilig. Hoe vrij kan je zijn als je je uit angst moet opsluiten achter muren en sloten? Hoe veilig zal je je voelen als een baas je op elk willekeurig moment geweld aan kan doen?

We sluiten bondgenootschappen, we offeren een deel van onze vrijheid op, om meer veiligheid te krijgen. ‘Bond’ is gewoon binding, beloftes en regels zijn prettige vormen van onvrijheid.
Sowieso het leven in een maatschappij, samenleven met anderen, doet per definitie afbreuk aan ieders vrijheid en het brengt veilgheidsrisico’s met zich mee. Maar als de sociale dieren die we zijn zouden we niet erg vrij of veilig zijn als we kluizenaars werden.

Ik lees graag Graham Greene, en ik zie graag films als Doubt, die over zulke dilemma’s op het persoonlijke vlak gaan, in de taal van de katholieke geloofsleer. Het is hoogmoed om een ander te be- en veroordelen, maar als je verantwoordelijk bent voor de bescherming van een ander ontkom je niet aan het oordelen over mensen. Liefde en compassie zijn absolute deugden, maar de meeste liefde voor een persoon sluit anderen uit, maakt afhankelijk of eenzaam en kan leiden tot jaloezie en frustratie. Iemand liefhebben kan hoogst onrechtvaardig zijn.

Was ik maar weer een puber, verontwaardigd over onrecht en domheid. Dan kon ik overtuigd van mijn gelijk de wereld gaan verbeteren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten