donderdag 19 mei 2016

TTIP

Naar aanleiding van Stellinga's column in de nrc van afgelopen zaterdag:
Ik geloof niet dat Brexit en TTIP economische problemen zijn en dat handelsrelaties een goed synoniem is voor internationale betrekkingen. Volgens mij zijn het politieke problemen. Het gaat erom welke belangen op welke manier worden beschermd, en wie dat bepaalt. Of je voor of tegen TTIP bent hangt af (zou moeten afhangen) van de manier waarop milieubelangen, dierenwelzijn, fundamentele rechten, consumenteninformatie, kansengelijkheid enzovoort worden beschermd. Onze markteconomieën draaien op productie en dienstverlening door bedrijven aan consumenten, en nationale, federale of EU-regulering die daar betrekking op heeft. Dat economen zulke regulering zuiver als kostenverhogende productiebelemmering zien, als innovatiestimulerende of –belemmerende factor of als manieren om de markt eerlijk te maken of juist scheef te trekken, is hun vergissing. Vanuit politieke belangenbehartiging bezien gaat het daar helemaal niet om maar om het bieden van maximale privacy, minder milieuvervuiling of bestrijding van discriminatie bijvoorbeeld.
Het probleem van veel burgers met de EU zit ‘m in hun verlies aan democratische betrokkenheid bij regulering die over essentiële politieke waarden gaat. Met grote internationale handelsverdragen en zeker met tribunalen voor conflicten tussen bedrijven en overheden raken wij, de burgers, onze betrokkenheid helemáál volledig kwijt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten