vrijdag 11 september 2015

MensheidDe mens, als soort, heeft zich flink ontwikkeld en daarmee de hele wereld aangepast en aangetast. Vuur, wiel, arbeidsdeling en stoommachine – wij zijn niet meer hetzelfde als oermensen en de wereld lijkt in niets meer op het paradijs. De allerbeste uitvinding is die van het begrip ‘mensheid’ zoals Siep Stuurman zegt. Dankzij het idee mensheid kunnen we over onze familie, clan of stam heen kijken. Dankzij het idee van een mensheid waar ieder mens deel van uitmaakt kunnen we ons iets voorstellen bij gelijkheid, terwijl onze ogen en hersenen er vooral op getraind zijn om verschillen waar te nemen. De uitvinding van de mensheid maakt universele mensenrechten en daarmee democratische rechtsstaat mogelijk, de voorwaarden voor vrijheid en vrede.

Jammer dat we zo ongeveer tegelijk met democratie en rechtsstaat ook de natie bedachten, het volk dat verenigd wordt door verwantschap, taal en bodem. Het idee van een volk kan je alleen volhouden door het af te zetten tegen andere volken, door verschillen tussen wullie en zullie te benadrukken en door duidelijke grenzen te stellen: wie hoort er wel bij, en wie evident niet? Een volk kan niet toestaan dat er buitenstaanders bij komen want die leveren vermenging, verdunning, vervuiling op. Een volk kan haar leden niet de vrijheid gunnen om zelf een levenswijze te kiezen, zich op eigengereide manieren te uiten, misschien zelfs eigen waarden te ontwikkelen. Mensen die dat doen zullen òfwel de leiders van het volk moeten zijn zodat iedereen ze kan navolgen, òfwel moeten opzouten. Wat blijft er over van de eigen eenheid, herkenbaarheid van een volk als niet alle leden zich naar de heersende normen voegen?

Uitvindingen worden in de loop van de tijd verbeterd en aangepast. Noch de mensheid, noch de democratische rechtsstaat, is af. Wat maakt een wezen tot mens, en waar stuit de vrijheid van individuen op de belangen van anderen? We komen er nooit uit omdat er geen juiste antwoorden zijn, alleen antwoorden die het doen. Er blijft voor altijd werk voor de onderhoudsmonteurs van een schitterende uitvinding.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten